Leczenie zachowawcze koksartrozy polega głównie na zwalczaniu objawów oraz opóźnianiu procesu degeneracyjnego w stawie. Odpowiednio dobrane nie jest w stanie zatrzymać rozwoju choroby może jednak w znaczny sposób ją opóźnić, poprawić stan funkcjonalny chorego i oddalić perspektywę zabiegu operacyjnego.
1. Wstęp

Z powodu nieznajomości dokładnych przyczyn doprowadzających do powstawania zmian zwyrodnieniowo wytwórczych w stawach, leczenie choroby zwyrodnieniowej, w tym koksartrozy, polega głównie na zwalczaniu istniejących już objawów jak i zapobieganiu rozwojowi choroby, czyli profilaktyce. Leczenie zachowawcze powinno dotyczyć pacjenta od momentu rozpoznania choroby oraz powinno być dostosowane indywidualnie do każdego z nich, biorąc pod uwagę wiek, wagę, ogólny stan z...