Zabiegiem, który w znacznym stopniu przyczynił się do spopularyzowania chirurgii wideoskopowej jest laparoskopowa appendektomia. Stała się ona zabiegiem z wyboru w wielu ośrodkach medycznych i ma szansę stać się złotym standardem w ostrym zapaleniu wyrostka robaczkowego.

Wyrostek robaczkowy zawdzięcza swoją nazwę Filipowi Verheyenowi, który nadał ją w 1710 roku. W 1886 Regiznal Fitz jako pierwszy użył określenia zapalenie wyrostka robaczkowego (appendicitis) oraz zaproponował leczenie tego schorzenia. Jednak leczenie operacyjne było początkowo obarczone bardzo wysoką śmiertelnością. Poprawę uzyskano dopiero w 1940 roku, dzięki wprowadzeniu szerokospektralnej antybiotykoterapii. Dało to możliwość poszerzania wiedzy i doskonalenia technik usuwania wyrostka robaczkowego. Pierws...