Patrząc na dynamiczny rozwój technik laparoskopowych warto zwrócić uwagę na inne, rzadziej wykonywane, ale zyskujące coraz większą popularność, operacje laparoskopowego leczenia otyłości. Trzeba jednak pamiętać o tym, iż leczeniem pierwszego rzutu w takich przypadkach jest dietoterapia połączona z wysiłkiem fizycznym oraz farmakoterapia. Chirurgia bariatryczna ma zastosowanie tylko u chorych skrajnie otyłych, u których leczenie zachowawcze nie doprowadziło do redukcji masy ciała. Spoglądając w rysy historii pierwszą operację bariatryczną wykonali w latach pięćdziesiątych XX wieku Kremen, Liner i Nelson. Wykonali oni zabieg polegający na wyłączeniu części jelita cienkiego (jejunoileo-by-pass). W latach osiemdziesiątych Scopinaro zaproponował operację polegającą na wycięciu żołądka i wył...