Metody laparoskopowe znalazły swoje miejsce także w operacjach przeciwrefluksowych oraz operacjach przepuklin rozworu przełykowego. Patogeneza choroby refluksowej związana jest z zarzucaniem kwaśnej treści żołądkowej do przełyku. Mechanizmy przeciwdziałające procesowi zarzucania to prawidłowo wykształcony i zbudowany dolny zwieracz przełyku (LES), prawidłowa anatomia odnóg przepony oraz prawidło ukształtowany kąt żołądkowo–przełykowy (kąt Hisa). Zaburzenie któregoś z mechanizmów powoduje wzrost ciśnienia w żołądku przewyższający ciśnienie w przełyku. Kwaśna treść żołądkowa może przedostawać się wówczas do przełyku, uszkadzając jego nabłonek.

GERD może również współistnieć z przepuklinami żołądkowymi. Wyróżniamy ich dwa rodzaje: typ I (przepuklina wślizgowa, kiedy to połączen...