Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego (OUN) rozwijają się w tkankach mózgowia i rdzenia kręgowego. Mogą być pierwotne i przerzutowe. Guzy pierwotne mózgu stanowią 5-10% nowotworów. Dzielą się na złośliwe i niezłośliwe.
Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego mogą mieć charakter pierwotny bądź przerzutowy. Guzy pierwotne mózgu stanowią 5-10% nowotworów. Dzielą się na złośliwe i niezłośliwe. Główną, obowiązującą klasyfikacją nowotworów OUN jest podział przyjęty przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) oparty na kryterium histologicznym -TABELA 1. Warto w tym miejscu podkreślić, iż termin „nowotwory łagodne” nie ma zastosowania w klasyfikacji nowotworów ośrodkowego układu nerwowego. Inaczej niż w innych lokalizacjach, nawet niezłośliwe rozrosty ośrodkowego układu nerwowego często wiąż...