Guzy pierwotne mózgu stanowią 5-10% nowotworów. Z tego glejaki to 40%. Od 40 do 90% glejaków jest złośliwych (zależnie od grupy wiekowej). Zmiany o szczególnie złośliwym charakterze to glejak wielopostaciowy oraz glejak anaplastyczny.
Guzy pierwotne mózgu stanowią 5-10% wszystkich nowotworów. Z tego glejaki to 40%. Od 40% do 90% glejaków jest złośliwych (zależnie od grupy wiekowej). Zmiany o szczególnie złośliwym charakterze to glejak wielopostaciowy oraz glejak anaplastyczny. Zachorowalność na glejaki złośliwe ocenia się na 0,5-2 zachorowania/100.000 osób/rok. Częściej chorują mężczyźni, zwykle w 5-6. dekadzie życia. W populacji polskiej zachorowalność na glejaki wynosi około 1300 przypadków rocznie, w tym na złośliwe około 600 przypadków. Rokowanie pacjentów jest złe. Przeciętny...