Młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej to rzadkie schorzenie. Jego rokowanie zależy od czasu, jaki upłynął od pojawienia się objawów do wdrożenia leczenia. Artykuł zawiera podstawowe informacje ułatwiające rozpoznanie i ocenę grożących powikłań. W środowisku ortopedycznym przyjmuje się, że w przypadku bólu kolana lub uda u dziecka o niewyjaśnionej etiologii, należy dokładnie zbadać staw biodrowy [1,2]. Brak zmian widocznych w biodrze może prowadzić do opóźnienia rozpoznania młodzieńczego złuszczenia głowy kości udowej (slipped capital femoral epiphysis – SCFE), a co za tym idzie związanych z tym powikłań. Częstotliwość występowania SCFE waha się w granicach 2-10/100.000 w zależności od płci i regionu geograficznego. Jest to rzadkie schorzenie, z którym lekarz pierwszego kontaktu sp...