Głównym celem postępowania w młodzieńczym złuszczeniu głowy kości udowej jest zapobieganie dalszej progresji. Znanych jest wiele metod leczenia, jednak każda ma wady i zalety. Artykuł przedstawia krótko zastosowanie poszczególnych technik w zależności od obrazu klinicznego złuszczenia. Primum non nocere (po pierwsze nie szkodzić) jest głównym priorytetem leczenia pacjentów z młodzieńczym złuszczeniem głowy kości udowej (SCFE) [1]. Większość specjalistów zgadza się, że należy zacząć od zapobiegania dalszemu ześlizgowi nasady względem przynasady. Ma to na celu uniknięcie powikłań w postaci jałowej martwicy głowy kości udowej (AVN) oraz chondrolizy [1-4]. 25 lat temu jedynym badaniem umożliwiającym diagnostykę obrazową SCFE były radiogramy, a podczas stabilizacji in situ (bez repozycji) d...