Wstęp. Ciśnienie wewnątrzbrzuszne (ang. intra-abdominal pressure, IAP) jest pochodną objętości jamy otrzewnowej, narządów wewnętrznych i podatności ścian jamy brzusznej [1]. Prawidłowa wartość ciśnienia panującego w jamie brzusznej mierzonego na końcu wydechu nie przekracza zazwyczaj 5 mmHg (nie dotyczy to kobiet w ciąży i osób otyłych) [1,2]. Wartością powyżej której rozpoznawane jest nadciśnienie wewnątrzbrzuszne (ang. intra-abdominal hypertension, IAH) jest 12 mmHg [1]. Wysokość IAP stanowi uznany wskaźnik predykcyjny u pacjentów po zabiegach chirurgicznych wymagających intensywnej opieki medycznej. Dokładna znajomość wartości ciśnienia wewnątrzbrzusznego jest niezbędna dla prawidłowego rozpoznania i leczenia zespołu ciasnoty wewnątrzbrzusznej (ang. abdominal compartment syndrome, A...