Artykuł prezentuje leksykon BI-RADS-MRI stworzony przez American College of Radiology dla ujednolicenia języka i kryteriów oceny piersi z wykorzystaniem MRI
Ostatnie lata przyniosły znaczny postęp w obrazowaniu piersi za pomocą rezonansu magnetycznego (MRI). Dotyczy to zarówno techniki akwizycji obrazów (np. wykorzystanie aparatów 3T), jak i w nadawaniu im znaczenia klinicznego. Wraz ze wzrostem ilości publikacji dowodzących przydatności tej metody obrazowania wzrasta zainteresowanie jej wykorzystaniem [1,2]. Dzięki znacznej czułości, przekraczającej czułość dotychczas stosowanych badań [3,4], MRI piersi stało się metodą zalecaną przez American Cancer Society (ACS) jako, obok mammografii i USG, metoda dodatkowa w badaniach przesiewowych grup wysokiego ryzyka czy przedoperacyjnej oc...