Artykuł przedstawia zastosowanie badania piersi metodą MRI w badaniach przesiewowych grup wysokiego ryzyka.
Wstęp Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet w Polce. Stanowi główną przyczynę zgonu kobiet po 65 roku życia [1]. U nosicieli wybranych mutacji genetycznych może być przyczyną zgonu w młodym wieku – dotyczy to głównie osób z rodzin wysokiego ryzyka. Główną metodą walki z rakiem piersi są programy badań przesiewowych, które umożliwiając wczesne wykrycie nowotworu, istotnie zwiększają szansę sukcesu terapeutycznego w długoterminowych obserwacjach [2]. Programy te zwykle obejmują ściśle wybrane populacje (najczęściej na podstawie kryterium wiekowego). W ramach tego wykonuje się ocenę ryzyka na podstawie wywiadu, badania fizykalnego oraz wybranych badań ...