Artykuł przytacza argumenty za i przeciw przedoperacyjnej diagnostyce rezonansem magnetycznym raka piersi podnoszone w aktualnych publikacjach naukowych
Rak piersi pomimo postępów w diagnostyce i leczeniu należy do głównych przyczyn śmiertelności kobiet. Przez wiele lat jedyną opcją leczenia pozostawała rozległa, okaleczająca mastektomia. Postępy w diagnostyce oraz terapii, w tym włączenie do schematu radioterapii, pozwoliło u wielu pacjentek uzyskać równie dobre wyniki leczenia przy zachowaniu piersi [1]. Korzyścią terapii oszczędzającej jest nie tylko lepszy wynik kosmetyczny, ale mniejsze obciążenie psychiczne i poczucie okaleczenia jakie często towarzyszy pacjentkom po mastektomii. Całkowity efekt obserwowany po leczeniu oszczędzającym uwidacznia się dopiero z upływem czasu [2]...