Artykuł prezentuje zasady leczenia przeciwpłytkowego pacjentów z chorobą wrzodową. Podkreśla dylematy związane z wyborem inhibitora pompy protonowej, oraz z zaprzestaniem leczenia przeciwpłytkowego w razie krwawienia z przewodu pokarmowego. Bezpieczeństwo leczenia przeciwpłytkowego pacjentów z chorobą wrzodową stanowi duże wyzwanie terapeutyczne. Podejmując decyzje o jego włączeniu, według zaleceń, podstawowymi elementami terapii są: wczesna eradykacja H. pylori, stosowanie inhibitorów pompy protonowej, oraz ASA w dawce 75 – 81mg/d [1]. Współczesne badania skupiają się wokół niekorzystnej interakcji klopidogrelu z IPP (Inhibitorami Pompy Protonowej), której skutkiem jest zniesienie korzystnego działania klopidogrelu w prewencji chorób sercowo-naczyniowych. W świetle najnowszych ba...