Poniższy artykuł zawiera podstawowe informacje o powikłaniach żołądkowo-jelitowych u pacjentów stosujących niesterydowych leków przeciwzapalnych i przeciwpłytkowych w oparciu o bieżące piśmiennictwo. Ciągły rozwój medycyny wpłynął na rozpowszechnienie zastosowań niesterydowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Wynika to z ich wielopłaszczyznowego profilu działania: przeciwzapalnego, przeciwgorączkowego, przeciwbólowego [1, 2]. W wielu badaniach naukowych potwierdzono pierwszoplanową rolę pochodnych tienopirydyny (klopidogrel) i małych dawek kwasu acetylosalicylowego (ASA) w I i II fazie profilaktyki choroby niedokrwiennej serca [3-8]. Powyższe leki, mimo niepodważalnych korzyści terapeutycznych, są obarczone znacznym ryzykiem rozwoju choroby wrzodowej i w konsekwencji krwawienia z przewod...