Przedstawiony artykuł przedstawia pogląd na eradykację Helicobacter Pylori u pacjentów po zawale mięśnia sercowego.
Odkrycie związku Helicobacter pylori (H. pylori) z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy przez Marshalla i Warrena okazało się przełomowym momentem w historii medycyny, nagrodzonym Nagrodą Nobla w 2005. H. pylori jest jedną z najczęstszych infekcji naszej populacji. W badaniach klinicznych udowodniono jej związek ze stanami chorobowymi górnego odcinka przewodu pokarmowego (GOPP) takimi jak: przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka, choroba wrzodowa i chłoniaki żołądka typu MALT [1, 2]. Częstość występowania zakażenia H. pylori jest ściśle związana w warunkami socjoekonomicznymi i przeważa w krajach rozwijających się [1]. ryc. Helicobacter pylori – gram-uj...