Inhibitory pompy protonowej posiadają zdolność hamowania CYP450, który uczestniczy w aktywacji klopidogrelu. Aktualne badania wskazują, że z powodu tej interakcji miliony osób na świecie mogą otrzymywać nieskuteczne leczenie przeciwpłytkowe. Kluczową rolę w interakcji inhibitorów pompy protonowej (IPP) z innymi lekami odgrywa cytochrom P450, a zwłaszcza CYP2C19 (cytochrom P450 2C19). Większość IPP hamuje działanie cytochromu P450, co może skutkować zmianą aktywności metabolizowanych przez niego leków. Spośród wszystkich IPP, najmniejszy potencjał do wchodzenia w interakcję ma pantoprazol, jest on bowiem metabolizowany dodatkowo przez sulfotransferazę [1]. Ze względu na znaczne rozpowszechnienie terapii przeciwpłytkowej wśród pacjentów, najczęstszą interakcją wydaje się osłabienie działa...