Badania PCT w onkologii są intensywnie rozwijającą się dziedziną, mogącą poprawić wyniki leczenia pacjentów.
Badania perfuzyjne tomografii komputerowej (PCT Perfusion Computed Tomography) znajdują liczne zastosowania w diagnostyce onkologicznej. PCT umożliwia m.in.: różnicowanie zmian łagodnych od złośliwych, wykrywanie ognisk złośliwości w guzach rozpoznanych histologicznie jako łagodne, naprowadzanie biopsji na wybrane obszary guza w przypadku zmian heterogennych oraz monitorowanie skuteczności chemioterapii i leczenia antyangiogennego [1]. Badanie perfuzyjne jest bardzo czułą metodą wczesnego wykrywania zmian przerzutowych raka jelita grubego do wątroby. Wykonanie PCT wątroby wymaga złożonego protokołu badania wymagającego akwizycji obrazu w fazie tętniczej oraz wrotnej. Skutku...