Artykuł prezentuje zastosowanie badań perfuzyjnych TK w diagnostyce udaru niedokrwiennego, krwawienia podpajęczynówkowego oraz ocenie ryzyka ukrwotocznienia udaru. Przedstawia potencjalny kierunek rozwoju leczenia udaru w oparciu o ocenę perfuzji.
Badania perfuzyjne tomografii komputerowej (PCT ang. Perfusion-Computed Tomography) znajdują zastosowanie w diagnostyce udaru niedokrwiennego, powikłań krwawienia podpajęczynówkowego, oraz ocenie ryzyka ukrwotocznienia udaru. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi leczenie trombolityczne udaru niedokrwiennego można rozpocząć w ciągu 3 godzin od wystąpienia objawów [1]. Badania DIAS, DEDAS, DEFUSE wykazały, że odpowiedni dobór pacjentów oparty na badaniach perfuzyjnych może wydłużyć ten limit czasowy do 9 godzin [1,2]. Perfuzję oce...