Artykuł prezentuje zastosowanie badań perfuzyjnych TK w diagnostyce i leczeniu zwężenia tętnic szyjnych.
Badania perfuzyjne tomografii komputerowej (Perfusion Computed Tomography PCT) są użytecznym narzędziem do oceny perfuzji mózgowej pacjentów ze stenozą tętnicy szyjnej. Wykazano, że stopień zwężenia tego naczynia, nie zawsze koreluje z perfuzją mózgową. Stenoza tętnicy szyjnej powoduje spadek ciśnienia perfuzyjnego w obrębie mózgowia. Skutkuje to uruchomieniem mechanizmów kompensacyjnych: krążenia obocznego oraz autoregulacji mikrokrążenia. Z chwilą kiedy stają się one niewydolne dochodzi do niedotlenienia mózgu. Odpowiedź mikrokrążenia na spadek ciśnienia perfuzyjnego skutkuje wzrostem CBV (Cerebral Blood Volume) oraz wydłużeniem MTT (Mean Transit Time). Świadczy to o rozsze...