Zespół górnego otworu klatki piersiowej (TOS – Thoracic outlet syndrome) to wszelkie zaburzenia funkcjonowania naczyń i nerwów kończyny górnej wywołane uciskiem na ich przebiegu od szyi do dołu pachowego [1]. Od stu lat opisywane były różne mechanizmy ucisku na struktury naczyniowo–nerwowe kończyny górnej. Obecnie zespół górnego otworu klatki piersiowej funkcjonuje jako samodzielna jednostka chorobowa. W zależności od przyczyn ucisku wyróżniamy: zespół żebra szyjnego, zespół mięśnia pochyłego przedniego, zespół żebrowo–obojczykowy, zespół nadmiernego odwiedzenia, zespół mięśnia piersiowego mniejszego, zespół głowy kości ramiennej, zespół złamanego obojczyka, wysiłkową zakrzepicę żyły pachowej [2]. Mięśnie pochyłe przedni i środkowy, obojczyk, pierwsze żebro i przyczep mięśnia piersio...