Postęp w obrazowaniu ultradźwiękami sprawił, że przy pomocy głowic o wysokiej częstotliwości można w sposób nieinwazyjny ocenić struktury około i wewnątrz stawowe. Postęp w obrazowaniu ultradźwiękami sprawił, że przy pomocy głowic o wysokiej częstotliwości można w sposób nieinwazyjny ocenić struktury około i wewnątrz stawowe.
Ucho ludzkie ma zdolność słyszenia fal ultradźwiękowych z zakresu 20Hz do 20kHz. W diagnostyce medycznej zastosowanie znalazły fale o wyższej częstotliwości, od 3-25MHz. Wraz ze wzrostem częstotliwości fali poprawia się rozdzielczość obrazu jednak maleje zdolność penetracji w głąb tkanek. W obrazowaniu układu mięśniowo-szkieletowego stosuje się głowice liniowe o częstotliwości 7,5-20MHz celem oceny więzadeł i ścięgien oraz małych stawów dłoni i stóp, 3,5-5MHz ...