Przeprowadzenie właściwego badania ultrasonograficznego narządów układu ruchu (musculoskeletal ultrasound – MSUS) wymaga uwzględnienia kilku ważnych składowych. które są opisane w niniejszym artykule.
Ultrasonografia jest metodą obrazowania, której wynik i konsekwencje kliniczne za nim idące w dużym stopniu uzależnione są od wiedzy i umiejętność badającego. Na całym świecie dąży się do ujednolicenia systemu szkolenia ultrasonografii układu mięśniowo-szkieletowego (MSUS), co ma zaowocować ustandaryzowaniem przeprowadzanych badań. Lista ułożeń pacjenta i pozycji ustawień głowicy, dzięki którym, można uzyskać typowe ultrasonograficzne projekcje, znajduje się na oficjalnej stronie The European League Against Rheumatism (EULAR)-www.eular.com [2]. Każdą strukturę anatomiczną należy...