By w zmianach o charakterze reumatologicznym prawidłowo ocenić przepływ w badaniach metodą Dopplera należy właściwie wyregulować parametry aparatu.
Zjawisko Dopplera wykorzystywane w ultrasonografii polega na odbijaniu ultradźwięków od poruszających się erytrocytów i w efekcie zmianie częstotliwości fali. Ruch krwinek w kierunku źródła fali (głowicy) powoduje zwiększanie się częstotliwości, natomiast ich oddalanie, prowadzi do zmniejszania częstotliwości. Wzrost lub spadek częstotliwości jest proporcjonalny do prędkości przepływu krwi. Pomiar przepływu jest najdokładniejszy, gdy kąt pomiędzy wysyłaną wiązką ultradźwiękową, a kierunkiem przepływu krwi jest równy 0 stopni. W sytuacji, gdy ruch krwi odbywa się prostopadle do kierunku wiązki zjawisko Dopplera nie występuje. Zarówno w c...