Stosowanie antybiotykoterapii prewencyjnej w leczeniu ostrego zapalenia trzustki jest od lat związane z wieloma kontrowersjami, a jej przydatność jest niepewna. Sprzeczne doniesienia pochodzące z różnych ośrodków badawczych utrudniają określenie ostatecznego miejsca antybiotykoterapii w terapii OZT.
Ostre zapalenie trzustki (OZT, ang. acute pancreatitis) cechuje się zróżnicowaną etiologią. Jest nagłym, odwracalnym uszkodzeniem miąższu tego narządu. Znacząca większość przypadków (około 80%) jest wywołana przez kamicę pęcherzyka żółciowego oraz przewlekłe nadużywanie alkoholu [1 – 3]. Zgodnie z klasyfikacją z Atlanty OZT może występować pod postacią łagodną lub ostrą [3]. W postaci łagodnej OZT, występującej częściej, dochodzi do samoograniczenia procesu chorobowego i nie ma zasad...