Ostre zapalenie trzustki (OZT) to stan zapalny gruczołu związany z przedwczesną aktywacją enzymów trzustkowych i uszkodzeniem sąsiadujących tkanek, a czasem także odległych narządów [1]. Ilość incydentów OZT w Europie i USA zwiększa się o ok. 5% rocznie, co spowodowane jest głównie wzrostem zachorowań o etiologii związanej z chorobami pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych [2]. Około 1/5 pacjentów rozwija martwicze ostre zapalenie trzustki, które obarczone jest 30% a nawet 50% śmiertelnością wynikającą z infekcji tkanki martwiczej oraz tkanek okołotrzustkowych [1, 2]. Za główny mechanizm prowadzący do rozwinięcia się tego powikłana uważa się nadmierny rozrost flory bakteryjnej jelita cienkiego, zaburzenie integralności bariery jelitowej oraz translokację drobnoustrojów do tkank...