Ostre zapalenie trzustki (OZT) ma zazwyczaj łagodny, samoograniczający się przebieg, ale w 20% – 30% przypadków może przyjmować postać ostrego ataku prowadzącego do rozwinięcia się groźnych dla życia powikłań. Związane są one najczęściej z obecnością martwicy trzustki i tkanek okołotrzustkowych [1-3]. Progresja OZT koreluje z nadmierną aktywacją czynników prozapalnych, która prowadzi do rozwinięcia się zespołu uogólnionej odpowiedzi zapalnej (SIRS – Systemic Inflammatory Response Syndrome) [2, 4]. Ponadto w zależności od obecności i rozległości martwicy, u 30% – 70% pacjentów rozwija się infekcja, która znacznie pogarsza rokowanie co do wyleczenia i obniża przeżywalność [3, 5]. Prokalcytonina (PCT) to nieaktywne biologicznie białko, które jest relatywnie nowym parametrem ...