W wyniku powikłań ostrego zapalenia trzustki umiera około 10% chorych. Przy wyborze strategii leczenia, kluczową rolę odgrywa szybkie postawienie rozpoznania – łagodne lub ciężkie OZT. Do tego celu służą skale i wskaźniki prognostyczne, które niestety nie są doskonałe. Mimo upływu lat i rozwoju medycyny ostre zapalenie trzustki (OZT, ang. acute pancreatitis) cechuje się podobną śmiertelnością jak w latach osiemdziesiątych [1]. Do dnia dzisiejszego nie wypracowano ogólnie przyjętych algorytmów postępowania [1, 2]. Określenie stopnia ciężkości choroby warunkuje strategię leczenia, jego efekty oraz ewentualne powikłania. Wśród pacjentów z OZT postać lekka stanowi 80% rozpoznań, podczas gdy śmiertelność nie przekracza 1%. Pozostałe 20 % to postać ciężka, a śmiertelność waha się w gr...