W przypadku urazu jamy brzusznej kluczową rolę odgrywa pytanie: pilna operacja czy dalsza diagnostyka? Ultrasonograficzne badanie jamy brzusznej ukierunkowane na uraz – FAST (focused assessment with sonography in trauma) może pomóc w tej decyzji.
Zmniejszenie wielkości aparatów ultrasonograficznych oraz poprawienie ich jakości obrazowania przyczyniło się do szerszego wykorzystania ich w medycynie ratunkowej oraz diagnostyce przyłóżkowej pacjentów. Badanie FAST (focused assessment with sonography in trauma) ma na celu ocenę obecności wolnego płynu w jamie otrzewnej bądź osierdziu. Pozwala na wiarygodne uwidocznienie od 250 ml wolnego płynu w jamie otrzewnej. Ma to szczególne znaczenie u pacjentów po urazie [1]. Badanie to polega na ocenie czterech projekcji uzyskanych za pomoc...