Ustalenie przyczyny zatrzymania krążenia z aktywnością elektryczną serca bez tętna (PEA) często jest trudne na miejscu zdarzenia. Rozwój przenośnych aparatów echokardiograficznych i użycie ich podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej może uzupełnić tę lukę.
Badanie echokardiograficzne może stanowić ważny element oceny stanu pacjentów z zaburzeniami sercowo-naczyniowymi, a zwłaszcza z zatrzymaniem akcji serca w mechanizmie aktywności elektrycznej bez tętna (PEA). Wykonywana przez lekarzy na oddziałach ratunkowych pozwala przyspieszyć diagnostykę wstrząsu hipowolemicznego, tamponady serca, zatorowości płucnej, niewydolności lewokomorowej czy urazów klatki piersiowej [1]. Szybka ocena echokardiograficzna pozwala potwierdzić bądź wykluczyć cześć z odwracalnych przyczyn zatrzymania kr...