W stanach zagrożenia życia często niezbędne jest wykonanie wkłucia centralnego. Prostą metodą ułatwiającą jego wykonanie jest wykorzystanie aparatu ultrasonograficznego dającego możliwość monitorowania przebiegu tej procedury w czasie rzeczywistym.
W wielu sytuacjach zagrożenia życia pacjenta niezbędne jest założenie centralnego dostępu żylnego, które umożliwia szybkie podanie leków, płynów, preparatów krwiozastępczych, a także monitorowanie stanu pacjenta lub przeprowadzenie hemodializy [1, 2]. Standardowo wykonuje się te procedury pod kontrolą wzroku i palpacji, wybierając miejsce wkłucia na podstawie anatomicznych punktów orientacyjnych. Wykorzystanie ultrasonografu do tej procedury daje jednak lepsze efekty [3]. Szczególnie pomocne może być użycie tego narzędzia w sytuacjach, g...