Artykuł w przystępny sposób przybliża zagadnienie chirurgicznych metod leczenia migotania przedsionków. Porównane zostały techniki ablacji przy użyciu alternatywnych źródeł energii z klasyczną techniką „cut-and-sew”. Wnioski poparte zostały aktualnymi badaniami w tej dziedzinie. Migotanie przedsionków, występujące u 1- 1,5% populacji, jest obecnie najczęściej spotykaną arytmią w codziennej praktyce lekarskiej. W związku ze starzeniem się społeczeństwa szacuje się, że odsetek ten do 2050 roku wzrośnie 2,5-krotnie [1]. Choroba ta wiąże się z wieloma poważnymi komplikacjami, a co za tym idzie, pacjenci cierpiący na migotanie przedsionków są narażeni na występowanie innych ciężkich chorób i zwiększoną śmiertelność [2]. Głównym powikłaniem tej częstej arytmii jest udar niedokrwienny mózgu. ...