Artykuł zajmuje się problematyką chirurgicznego leczenia powikłań naczyniowych rzadkiego schorzenia, jakim jest zespół Kawasaki. Autor opiera się na wynikach ośrodka kardiochirurgicznego w Osace, mającego obecnie największe doświadczenie w tym wąskim zagadnieniu.
Zespół Kawasaki został po raz pierwszy opisany przez japońskiego pediatrę Tomisaku Kawasaki w 1967 roku. Przypadłość ta należy do grupy chorób o podłożu autoimmunologicznym i podobnie jak w przypadku większości z nich, również zespół Kawasaki ma nieznaną etiologię. Nadmierna odpowiedź układu odpornościowego, po kontakcie z nieokreślonym antygenem, wywołuje uogólniony ostry stan zapalny naczyń małego i średniego kalibru. Głównym problemem pacjentów z rozpoznanym zespołem Kawasaki jest jednak stan ich naczyń wieńcowych. Ch...