Artykuł opisuje zastosowanie małoinwazyjnej techniki przezkoniuszkowej implantacji zastawki aortalnej u pacjentów z wysokim ryzykiem operacyjnym. Jest to obecnie jedna z dwóch alternatyw wykorzystywanych w leczeniu tych chorych. Autor opiera się na wynikach najnowszych badań.
Zwężenie zastawki aortalnej jest obecnie najczęściej występującą nabytą wadą zastawkową. Po nadciśnieniu tętniczym i chorobie wieńcowej stanowi trzecią przyczynę zgłaszania się pacjentów do kardiologa. W ogromnej większości przypadków przyczyną degeneracji zastawki jest postępujące z wiekiem wapnienie jej płatków. Uwzględniając zatem fakt starzenia się populacji, w przyszłości należy spodziewać się rosnącej ilości pacjentów cierpiących na tą chorobę [1]. W 1952 roku w Waszyngtonie kardiochirurg Charles Antho...