W artykule zebrano wyniki aktualnych badań dotyczących wpływu przedoperacyjnej terapii statynami na wczesną zachorowalność i śmiertelność po zabiegach kardiochirurgicznych. Ostatnio zagadnienie to budzi wiele kontrowersji. W 1976 roku japońscy naukowcy Akira Endo i Masao Kuroda we współpracy z amerykańskim koncernem farmakologicznym Merck & Co. wyizolowali lowastatynę [1]. Była to pierwsza statyna, która została wypuszczona na rynek. Przez lata leki te zdążyły ugruntować swoją silną pozycję w farmakoterapii i dziś powszechnie uznawane są za jedne z najbardziej skutecznych i zarazem bezpiecznych środków stosowanych w walce z podwyższonym poziomem cholesterolu. W miarę postępu prac nad badaniem przydatności statyn w codziennej praktyce lekarskiej zaczęto przypisywać im coraz to więce...