Artykuł prezentuje zasady powstawania oraz interpretacji obrazów elastograficznych. Przedstawia różne zastosowania i potencjalne kierunki rozwoju.
Badanie elastograficzne, zwane „palpacją przez obrazowanie”, jest nową metodą diagnostyki obrazowej, która rozszerza możliwości ultrasonografii (USE Ultrasound Elastography), rezonansu magnetycznego (MRE Magnetic Resonance Elastography), oraz tomografii komputerowej o wizualizację właściwości mechanicznych tkanek [1-3]. Jest unikatową technologią, gdyż obok obrazowania morfologicznego i czynnościowego umożliwia badanie właściwości mechanicznych tkanek, niejednokrotnie niedostępnych badaniu palpacyjnemu, czego przykładem jest elastografia mózgu oraz jej potencjalne zastosowanie w chorobie Alzheimera [5, 6]. Znajduje liczne zastosowania m....