Artykuł przedstawia korzyści z wykorzystania elastografii w ultrasonograficznej ocenie guzów piersi.
Badanie ultrasonograficzne (US) piersi jest szeroko stosowaną metodą obrazowania w diagnostyce patologii tego narządu. Wykonywane jest rutynowo m.in.: w celu oceny złośliwości zmiany sklasyfikowanej w badaniu mammograficznym jako BI-RADS 3 lub 4, różnicowaniu zmian cystycznych od litych czy u kobiet w ciąży [1]. Pierwsze badanie US sutka zostało przeprowadzone w 1951, a od tego czasu następował stały rozwój tej technologii [2]. Jednym z kamieni milowych wyznaczających postęp w tej technice obrazowania było wprowadzenie badań dopplerowskich, które wykazały swoja ogromna przydatność. Kolejnym atrybutem US stała się elastografia (elastosonografia). Wyniki pierwszych badań nad zastosow...