Ograniczenia oraz inwazyjność biopsji wątroby doprowadziły do poszukiwań innych metod oceny włóknienia wątroby. Elastografia jest najlepszą z dostępnych nieinwazyjnych procedur diagnostycznych.
Elastografia jest unikatowym narzędziem diagnostycznym rozszerzającym możliwości ultrasonografii, oraz rezonansu magnetycznego o obrazowanie właściwości mechanicznych tkanek. Wraz z postępem włóknienia wątroby dochodzi do spadku jej elastyczności, co umożliwia użycie elastografii w diagnostyce i monitorowaniu choroby. Ocena stopnia zaawansowania tego procesu jest szczególnie ważna podczas podejmowania wielu decyzji terapeutycznych, np. leczenia pacjentów zarażonych HCV [1]. Biopsja wątroby, pomimo jej licznych wad, pozostaje do dnia dzisiejszego złotym standardem w diagnostyce przewlekłych...