Artykuł ma na celu przedstawienie zalet, wad oraz porównanie klasycznego sposobu leczenia tętniaka aorty brzusznej, jakim jest otwarta operacja, z nowszą metodą wewnątrznaczyniową. Tętniak aorty brzusznej (ang. abdominal aortic aneurysm) stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta. Jest przyczyną 1 – 3% zgonów wśród mężczyzn w przedziale wiekowym 65 do 85 lat i dlatego metody leczenia są nieustannie udoskonalane [1]. Zasadniczo wyróżnia się dwa sposoby leczenia. Pierwszy to klasyczna operacja otwarta (ang. open surgery OS), czyli zaopatrzenie tętniaka przy zastosowaniu laparotomii i wszyciu protezy naczyniowej. Metoda ta wiąże się jednak z dużym obciążeniem organizmu i znacznym ryzykiem zgonu okołooperacyjnego. Dla pacjentów z dodatkowymi obciążeniami – – chorob...