Dane epidemiologiczne wskazują, że lekarze coraz częściej będą mieli do czynienia z chorymi ze zdiagnozowanym małym tętniakiem aorty brzusznej. W poniższym artykule zebrano wyniki najbardziej aktualnych badań, których celem było ustalenie optymalnego postępowania w tej grupie pacjentów. Wprowadzone w ostatniej dekadzie programy badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej wykazały, że patologia ta dotyczyć może 4 do 8% mężczyzn i 0,5 do 1,5% kobiet powyżej 60. roku życia [1-4]. Jednocześnie wyszło na jaw, że aż 9 na 10 zdiagnozowanych w ten sposób tętniaków to tzw. tętniaki małe – czyli takie, których średnica nie przekroczyła 5,5 cm u mężczyzn i 5 cm u kobiet [5]. Granica ta nie jest przypadkowa. Badania udowodniły bowiem, że dopiero po jej przekroczeniu ryzyko pęknię...