Metoda wewnątrznaczyniowa leczenia tętniaka aorty brzusznej w ciągu ostatnich lat zdobywa przewagę nad metodą otwartej operacji. Chociaż mniejsza liczba powikłań okołooperacyjnych jest równoważona ryzykiem późnych powikłań, to dokładna obserwacja pacjenta może zmniejszyć późną śmiertelnośc pooperacyjną. Późne powikłania pooperacyjne tętniaka aorty brzusznej związane z metodą wewnątrznaczyniową. Nowa metoda – nowe problemy Ostatnie dwudziestolecie znacząco wpłynęło na rozwój technik operacyjnych tętniaków aorty brzusznej (ang. abdominal aortic aneurysm, AAA). Współczesna chirurgia dysponuje dwiema sprawdzonymi i uzupełniającymi się metodami leczniczymi: otwartej operacji (ang. open surgical repair, OSR, OR) oraz metodą wewnątrznaczyniową (ang. endovascular abdominal aortic aneurysm repai...