Zgorzel Fourniera jest ciężką, oszpecającą chorobą cechującą się wciąż wysoką śmiertelnością około 20 – 40%, a podstawą jej leczenia, z pozostawieniem jak najmniejszych uszkodzeń ciała, jest podjęta szybka i agresywna politerapia.
Zgorzel Fourniera (Fournier gangrene, FG) to pierwotne postępujące, martwicze zapalenie powięzi, dotyczące najczęściej okolicy krocza, narządów płciowych i ściany jamy brzusznej, wywołane przez mieszaną florę bakteryjną [1]. Jest to rzadka choroba cechująca się wciąż wysoką śmiertelnością sięgającą według niektórych źródeł nawet 88%. Zachorowalność jest dziesięciokrotnie wyższa u mężczyzn i wynosi około 1,6/100000 mężczyzn [2]. Aktualnie podstawą leczenia FG jest zastosowanie agresywnej politerapii, w skład której wchodzi antybiotykoterapia [3, 4], bezp...