Przeszczepy wątroby od żywego dawcy są szansą na uratowanie życia dla wielu chorych ze schyłkową niewydolnością wątroby. Nie można jednak zapominać, że zdrowy do tej pory dawca zostaje wówczas poddany rozległemu zabiegowi chirurgicznemu, który obarczony jest ryzykiem powikłań.
Pomysł przeszczepiania wątroby od żywego dawcy (Living Donor Liver Trabsplantation, LDLT) narodził się już w 1969 [1], jednak pierwszą próbę wykonania takiego zabiegu podjęto dopiero w roku 1988. Dwójce dzieci z atrezją dróg żółciowych przeszczepiono wówczas II i III segment wątroby od zdrowych dawców. Choć sama operacja zakończyła się powodzeniem, biorcy po pewnym czasie zmarli [2]. W lipcu 1989 roku Strong i współpracownicy dokonali pierwszego zabiegu przeszczepienia dziecku wątroby pochodzącej od dorosłe...