Angiodysplazaja jest to naczyniowa wada przewodu pokarmowego polegająca na nieprawidłowym rozmieszczeniu i poszerzeniu naczyń krwionośnych o małej średnicy, znajdujących się w błonie śluzowej. Zmiany te przypominają teleangiektazje, jednak w odróżnieniu od nich nigdy nie są związane z jakąkolwiek chorobą systemową, metaboliczną czy wrodzoną. Zmiany te są najczęstszą przyczyną krwawień, zarówno przewlekłych jaki i ostrych, w populacji osób starszych. Są natomiast rzadkością u osób młodych i dzieci. Angiodysplazaja jest to naczyniowa wada przewodu pokarmowego polegająca na nieprawidłowym rozmieszczeniu i poszerzeniu naczyń krwionośnych o małej średnicy, znajdujących się w błonie śluzowej. Zmiany te przypominają teleangiektazje, jednak w odróżnieniu od nich nigdy nie są związane z jak...