Spleen is the most commonly injured organ after blunt abdominal trauma due to motor vehicle collisions and falls .Management of blunt splenic injuries in adults has changed during the last two decades. Nonoperative management in hemodynamically stable patients is now the standard of care. Angiography and embolization has been reported as useful adjunct to nonoperative management of the injured spleen. RFA ( Radiofrequency Ablation Technology ) may be used but further studies are needed to examine the feasibility of this method. Śledziona jest narządem jamy brzusznej położonym wewnątrzotrzewnowo. Charakteryzuje się znaczną kruchością, jest to narząd miękki i w porównaniu do innych narządów jamy brzusznej jej stopień odporności na urazy jest najmniejszy.[1] Funkcje śledziony w organiz...