Clostridium Difficile jest beztlenową bakterią powodującą biegunkę, psełdobłoniaste zapalenie jelita grubego oraz megacolon toxicum (toksyczne zapalenie jelita). Częstość infekcji powodowanych przez tą bakterię znacząco wzrasta, a jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest nieuzasadnione lub nieodpowiednie stosowanie antybiotykoterapii. Terapia zakażeń spowodowanych przez C. Difficile stanowi poważny problem kliniczny. Clostridium Difficile jest beztlenową bakterią powodującą biegunkę, psełdobłoniaste zapalenie jelita grubego oraz megacolon toxicum (toksyczne zapalenie jelita). Częstość infekcji powodowanych przez tą bakterię znacząco wzrasta, a jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest nieuzasadnione lub nieodpowiednie stosowanie antybiotykoterapii. Terapia zakażeń spowodowanych przez C. D...