Wywiad z doc. dr hab. n. med. Piotrem Hendzelem – kierownikiem Odziału Kinicznego Kardiochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie Jakie są kwalifikacje do chirurgicznego leczenia choroby wieńcowej? Kwalifikacje do chirurgicznego leczenia choroby wieńcowej nie zmieniły się od lat. Są one ściśle określone przez komitety – głównie amerykańskie i europejskie, które opracowały wytyczne do chirurgicznego leczenia choroby wieńcowej.
Takimi wskazaniami, są: istotne zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej w odcinku proksymalnym gałęzi przedniej stępującej lub okalającej.
Ze względu na bardzo burzliwy i szybki rozwój technologii i techniki w kardiologii inwazyjnej, te wskazania do chirurgicznego leczenia choroby wieńcowej można określić jako wszystkie przypadki zmian...