Próby przyżyciowego obrazowania wnętrza ciała podejmowane były już w starożytności. Jednak dopiero wiek XX to okres burzliwej ekspansji endoskopii. Artykuł opisuje nowoczesną odmianę endoskopii – laserową endomikroskopię konfokalną – w obrazowaniu struktur przewodu pokarmowego. Choć już w Starożytności podejmowano próby przyżyciowego oglądania wnętrza ciała, to pierwsze dedykowane urządzenia endoskopowe powstały dopiero w początkach XIX w. Druga połowa wieku XX i przełom tysiącleci to okres burzliwego rozwoju endoskopii i jej ekspansji w obrazowaniu różnych struktur anatomicznych. W przewodzie pokarmowym endoskopia wydatnie ograniczyła wskazania do wielu zabiegów chirurgicznych. Pozwala nie tylko na wzrokową ocenę struktur przewodu pokarmowego, lecz również na pobieranie wyc...