Na temat wrzodziejącego zapalenia jelita grubego z prof. dr hab. med. Wojciechem Cichym oraz dr med. Natalią Kobelską – Dubiel rozmawiała Agata Puk. Jaki jest najnowszy pogląd na czynniki etiologiczne wzjg? Etiopatogeneza przewlekłych nieswoistych zapaleń jelit wciąż jeszcze nie jest do końca poznana. Aktualnie uważa się, że do rozwoju wzjg dochodzi u osób predysponowanych genetycznie pod wpływem czynników modyfikujących (m. in. immunologicznych,  infekcyjnych, dietetycznych, psychosomatycznych). U podstawy choroby leżą zaburzenia mechanizmów immunologicznych organizmu, z przewagą procesów prozapalnych. Uwarunkowania genetyczne we wzjg są mniej poznane niż w przypadku ch. L-C. Sugeruje się, że zaburzenia układu immunologicznego mogą być  spowodowane polimorfizmem genów kodujących...