Dotychczasowe badania pokazują, że istnieje związek pomiędzy stężeniem PIIINP a powiększaniem się tętniaków aorty brzusznej, jednakże  jego związek ze wzrostem tętniaków aorty piersiowej nie był jeszcze jak dotąd badany. Na łamach czasopisma Internatiolnal Journal of Cardiology pojawiły się wyniki badania oceniającego przydatność oznaczania N – końcowego peptydu prokolagenu 3 (PIIINP) w przewidywaniu powiększania się tętniaków aorty piersiowej. Dotychczasowe badania pokazują, że istnieje związek pomiędzy stężeniem PIIINP a powiększaniem się tętniaków aorty brzusznej, jednakże  jego związek ze wzrostem tętniaków aorty piersiowej nie był jeszcze jak dotąd badany. Do badania zakwalifikowano 30 pacjentów z tętniakiem aorty wstępującej i oznaczono wyjściowo poziom PIIINP. Raz do roku ...