Tętniaki tętnicy śledzionowej stanowią ok. 60% wszystkich tętniaków tętnic trzewnych. Badania autopsyjne pokazują, że częstość występowania tych tętniaków waha się między 0,1% a 10,4%. Objawy obserwuje się tylko u 20% pacjentów. Najgroźniejszym powikłaniem tętniaka tętnicy śledzionowej jest jego pęknięcie. Ryzyko związane z pęknięciem wynosi nawet 46%, natomiast ogólna śmiertelność związana z tym incydentem wynosi od 25% do aż 75%. Uważa się, że złotym standardem w diagnostyce tętniaków tętnicy śledzionowej jest cyfrowa angiografia subtrakcyjna, choć na dużą skalę używa się także tomografii komputerowej i ultrasonografii z kolorowym dopplerem. Wszystkie objawowe tętniaki tętnicy śledzionowej powinny być leczone chirurgicznie. Natomiast w przypadku bezobjawowych tętniaków do interwencji ...